Kontakt

Kontakt

Fakturačné údaje:

M – AUTO s.r.o.
M. R. Štefánika 135/39
971 01 Prievidza

IČO: 47 228 261
DIČ/IČ DPH: SK 202 380 3364

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 59459/L
Bankové spojenie: SK92 0900 0000 0050 7138 7073 Slovenská sporiteľňa, a. s.

Prevádzka:

AUTOSKLÁ & AUTOFÓLIE LETISKO PRIEVIDZA
Riečna 85
971 01 Prievidza

PONDELOK – PIATOK 8:00 -16:00
+421 907 651 986
autosklo@autosklo-pd.sk
autosklopd