Poisťovne

Sme zmluvným partnerom všetkých poisťovní

Škodovú udalosť nahláste, prosím, osobne alebo telefonicky priamo u nás v servise.

Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla – veľký technický preukaz,
 • Vodičský preukaz,
 • V prípade škody z povinného zmluvného poistenia záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma účastníkmi škodovej udalosti.

V prípade potreby nás môžete osloviť aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.

Škodovú udalosť nahláste telefonicky na 0850 111 211 a zvoľte servis M – AUTO s.r.o. Prievidza – sieť AUTOSKLO H&D.

Dokumenty potrebné k obhliadke:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla – veľký technický preukaz,
 • Vodičský preukaz,
 • V prípade škody z povinného zmluvného poistenia záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma účastníkmi škodovej udalosti.

Následne si, prosíme, dohodnite termín obhliadky a opravy/výmeny u nás osobne alebo telefonicky. (V prípade potreby nás môžete osloviť aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.)

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.

Škodovú udalosť nahláste, prosím, osobne alebo telefonicky priamo u nás v servise.

Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla – veľký technický preukaz,
 • Vodičský preukaz,

V prípade potreby nás môžete osloviť aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.

Škodovú udalosť nahláste telefonicky na 0850 111 566 a zvoľte servis M – AUTO s.r.o. Prievidza – sieť AUTOSKLO H&D.

Dokumenty potrebné k obhliadke:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla (malý alebo veľký technický preukaz),
 • Vodičský preukaz,
 • V prípade škody z povinného zmluvného poistenia záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma účastníkmi škodovej udalosti.

Následne budete kontaktovaní za účelom dohodnutia termínu obhliadky a opravy/výmeny. (V prípade potreby nás môžete osloviť aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.)

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.

Škodovú udalosť nahláste telefonicky na 0850 111 577 alebo +421 2 5729 9983 a zvoľte servis M – AUTO s.r.o. Prievidza – sieť AUTOSKLO H&D.

Dokumenty potrebné k obhliadke:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla (malý alebo veľký technický preukaz),
 • Vodičský preukaz,
 • V prípade škody z povinného zmluvného poistenia záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma účastníkmi škodovej udalosti.

Následne budete kontaktovaní za účelom dohodnutia termínu obhliadky a opravy/výmeny. (V prípade potreby môžete osloviť pobočku aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.)

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.

Škodovú udalosť nahláste telefonicky na 0850 211 411 a zvoľte servis M – AUTO s.r.o. Prievidza – sieť AUTOSKLO H&D.

Dokumenty potrebné k obhliadke:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla – veľký technický preukaz,
 • Vodičský preukaz,
 • V prípade škody z povinného zmluvného poistenia záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma účastníkmi škodovej udalosti.

Následne si, prosíme, dohodnite termín obhliadky a opravy/výmeny u nás osobne alebo telefonicky. (V prípade potreby nás môžete osloviť aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.)

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.

Škodovú udalosť nahláste telefonicky na 02/38 11 11 17 a zvoľte servis M – AUTO s.r.o. Prievidza – sieť AUTOSKLO H&D.

Dokumenty potrebné k obhliadke:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla – veľký technický preukaz,
 • Vodičský preukaz,
 • V prípade škody z povinného zmluvného poistenia záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma účastníkmi škodovej udalosti.

Následne budete kontaktovaní za účelom dohodnutia termínu obhliadky a opravy/výmeny. (V prípade potreby nás môžete osloviť aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.)

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.

Obhliadku v servise je možné vykonať len v prípade, že si nárokujete úhradu škody z havarijného poistenia, prípadne pripoistenia čelného skla. Pri povinnom zmluvnom poistení a ostatných poisteniach vykonáva obhliadku technik poisťovne Generali po Vašej predchádzajúcej telefonickej komunikácii. Až potom je možné realizovať opravu/výmenu v našom servise.

Škodovú udalosť nahláste telefonicky na 0850 111 303 a zvoľte servis M – AUTO s.r.o. Prievidza – sieť AUTOSKLO H&D.

Dokumenty potrebné k obhliadke:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla – veľký technický preukaz,
 • Vodičský preukaz,
 • V prípade škody z povinného zmluvného poistenia záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma účastníkmi škodovej udalosti.

Následne si, prosíme, dohodnite termín obhliadky a opravy/výmeny u nás osobne alebo telefonicky. (V prípade potreby nás môžete osloviť aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.)

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.

Škodovú udalosť nahláste, prosím, osobne alebo telefonicky priamo u nás v servise.

Doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla – veľký technický preukaz,
 • Vodičský preukaz.

V prípade potreby nás môžete osloviť aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.

Škodovú udalosť nahláste telefonicky na 02 29 29 29 29 a zvoľte servis M – AUTO s.r.o. Prievidza – sieť AUTOSKLO H&D.

Dokumenty potrebné k obhliadke:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla – veľký technický preukaz,
 • Vodičský preukaz,
 • Kartičky STK a EK – pri vozidle staršom ako 4 roky,
 • V prípade škody z povinného zmluvného poistenia záznam o dopravnej nehode podpísaný oboma účastníkmi škodovej udalosti.

Následne si, prosíme, dohodnite termín obhliadky a opravy/výmeny u nás osobne alebo telefonicky. (V prípade potreby nás môžete osloviť aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.)

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.

Škodovú udalosť nahláste telefonicky na +421 2 50 122 222 a zvoľte servis M – AUTO s.r.o. Prievidza – sieť AUTOSKLO H&D.

Dokumenty potrebné k obhliadke:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla (malý alebo veľký technický preukaz),
 • Vodičský preukaz,
 • Kartičky STK a EK – pri vozidle staršom ako 4 roky.

Následne budete kontaktovaní za účelom dohodnutia termínu obhliadky a opravy/výmeny. (V prípade potreby môžete osloviť pobočku aj pred nahlásením poistnej udalosti, alebo využiť jednoduchú aplikáciu pre analýzu poistnej udalosti.)

Pri oprave čelného skla Vám nebude účtovaná spoluúčasť ani v prípade, že ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. Oprava čelného skla neovplyvňuje získanie prípadného bonusu za bezškodový priebeh dohodnutého v poistnej zmluve.